انجام پایان نامه هنر 4

آموزش انجام پایان نامه پژوهش هنر

هنر دلیل زنده ماندن و پویایی فرهنگ هر جامعه غنی است و هویت ملی و اعتقادی و اجتماعی یک جامعه منسجم به وضوح در آثار هنری به چشم می‌آید. دوره کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش هنر یکی از دوره‌های آموزش عالی می باشد که هدف آن تشویق و ترغیب دانشجو در خصوص هنر، رشد خلاقیت‌های هنری و بهبود سطح نگرش هنری در فرهنگ اسلامی است. به علاوه تقویت زمینه‌های آموزش و پژوهش و تالیف و تصنیف در حوزه‌های هنری و جهت‌یابی د اصلاح حرکت‌های هنری جامعه اسلامی می‌باشد.

آشنایی دانشجویان به رابطه‌ای که بین جهان‌بینی و تجلی‌های هنری در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد، به وسیله تطبیق آثار هنری و آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران در دوره‌های تاریخی از موضوعاتی هستند که در رشته پژوهش هنر در خصوص آن ها صحبت می‌شود.

تعیین مبحث‌های نظری هنر و به وجود آوردن توانایی در زمینه نقادی و مطالعه درست در مباحث هنری

آشنایی عمیق با میراث هنری ایران

آشنایی با آموزش هنر به عنوان یک بحث مهم و مستقل

بازار کار و آینده شغلی رشته پژوهش هنر

دانشجویانی که در این رشته تحصیل می‌کنند، بعد از اتمام دوره تحصیلشان می‌توانند در سازمان میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی، اداره کل صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بپردازند.

محورهای کلی انجام پایان نامه پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد

پژوهش هنر: پژوهش هنر در ایران درواقع وظیفه بررسی هنر در ایران و نقاط دیگر دنیا  در بازه زمانی قبل از تاریخ تا زمان حال می‌پردازد و برای آشنایی و درک بهتر و ارتباط بین عناصر و نقش‌ها و هنرها می‌تواند به شکل تطبیقی و میان رشته‌ای هم به کار گرفته شود.

آموزش انجام پایان نامه پژوهش هنر

محورهای کلی انجام پایان نامه پژوهش هنر در مقطع دکتری

پژوهش هنر: پژوهش هنر در زمینه رشته‌های متعدد هنری اهمیت زیاد و انکارناپذیری دارد. تحولات و تغییرات و تطورات و آفرینش‌ها و متدها و شیوه‌های هنری هیچوقت از حوزه‌های فکری و اعتقادی  اجتماعی هنرمندان جدا نشده است. به همین دلیل است که مطالعه‌ها و تحقیقات در این حوزه نقش بسیار مهمی در شناخت وجهه‌های متعدد هنر دارد. به همین دلیل است که رشته پژوهش هنر سعی می‌کند تا نیازهای هنرمندان و محققان در این زمینه را پاسخ بدهد.

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر: اگر قبول کنیم که تاریخ رسمی هنر، مطابق با کتاب‌ها و منابع موجود از تعدادی دسته‌بندی تاریخی مانند مکاتب، متدها و شیوه‌های هنری که تاریخ‌خوانان هنر در خصوص هنر ملت‌های مختلف ارائه کرده اند. می‌توان رابطه و همبستگی‌های مطالعات تطبیقی هنر و تاریخ هنر را بر اساس نحوه استفاده تطبیق‌گران از این دسته‌بندی و استفاده‌های متقاب تاریخ هنر از نتایج مطالعات تاریخی دانست.

هنر اسلامی: در مطالعه هنر اسلامی دو روش شناخته شده وجود دارد که هر کدام از آن‌ها با محوریت قرار دادن بعضی از عوامل به تحلیل و آنالیز هنر اسلامی به طور عام و عناصر آن به طور خاص می‌پردازد. در روش اول یعنی سنت‌گرایی روی حقایق فرازمانی و فرامکانی اسلام تاکید می‌شود. و آثار هنر اسلامی بازتاب این حقایق تلقی می‌شود. در روش دوم یا همان تاریخ‌نگرانه به جای تاکید انحصاری روی اعتقادات دینی روی عوامل متعددی مانند جغرافیا ، فرهنگ بومی، تاثیر از هنر تمدن‌های دیگر تاکید می‌شود. و به همین منوال اعتقاد بر این است که هنر در سرزمین‌های اسلامی در شکل‌های مختلفی و متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی آن شکل گرفته است.

پایگاه‌های معتبر علمی برای انجام پایان نامه پژوهش هنر

مهم‌ترین پایگاه‌های مربع برای انجام پایان نامه پژوهش هنر بر اساس سطح مقالات، تعداد ارجاعات و میزان تاثیرگذاری آن در ادامه آمده است.

Noormags:

این پایگاه علمی منبع خوبی برای مقالات در حوزه‌های هنری به خصوص حوزه پژوهش‌های هنری است.

novinlib:

این پایگاه هم یکی از مفیدترین منابع برای مقالات حوزه‌های متعدد مانند رشته پژوهش هنر را شامل می‌شود.

لوگو واتس اپ
لوگو تلگرام